Biblioteki, instytucje

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do zakupów biblioteki oraz instytucje użyteczności publicznej, które mogą u nas dokonywać zakupów z odroczonym, 14-dniowym terminem płatności na podstawie wystawionej przez nas i dołączonej do zamówienia faktury przelewowej.

Koszty przesyłki

Do faktur doliczane są koszty przesyłki obliczone wg cennika Poczty Polskiej, ceny opakowań i aktualnej stawki VAT obowiązującej na tę usługę.

Jeśli klient dysponuje swoim transportem lub ma podpisaną umowę z firmą kurierską, musi nas o tym poinformować w momencie składania zamówienia. Pomijane są wtedy koszty przesyłki na fakturze.

W przypadku osobistego odbioru możliwe jest także uregulowanie płatności gotówką.

Zamówienia

Zamówienia można składać przez stronę naszej księgarni internetowej lub wysyłając e-mail na adres: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl (lic. Beata Łojan oraz dr Daria Dąbrowska-Gruchlik). Zamówienie powinno zawierać pełne dane instytucji, na którą wystawimy fakturę oraz dane kontaktowe osoby zamawiającej wraz z adresem, jeśli jest inny niż dane intytucji i telefonem kontaktowym.

Pytania i wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach: 8:00-15:00 po numerem: (32) 359 16 03 (lic. Beata Łojan oraz dr Daria Dąbrowska-Gruchlik).