Pracownicy

Dyrektor

Beata Klyta  e-mail: beata.klyta@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56, pok. 1.3.

 

Zastępca Dyrektora

ds. procesu wydawniczego i digitalizacji:
Olga Nowak  e-mail: olga.nowak@us.edu.pl; tel. 32 359 23 31, pok. 1.6.

 

p.o. Sekretarza Wydawnictwa

Katarzyna Kondracka   e-mail: katarzyna.kondracka@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57, pok. 1.2.

Sekretariat

Ewa Łosik   e-mail: ewa.losik@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57, pok. 1.2.
Danuta Stencel   e-mail: danuta.stencel@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57, pok. 1.2.

Redaktor Naczelny

Małgorzata Pogłódek   tel. 32 359 18 15, pok. 3.2B.

Zespół redakcyjny

Aleksandra Bibrzycka   e-mail: aleksandra.bibrzycka@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Barbara Jagoda   e-mail: barbara.jagoda@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Barbara Konopka   e-mail: barbara.konopka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Magdalena Kopeć (Białek)   e-mail: magdalena.kopec@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Barbara Malska   e-mail: barbara.malska@us.edu.pl; tel. 32 359 22 54, pok. 1.5.

Gabriela Marszołek   e-mail: gabriela.marszolek@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 2.1.

Michał Noszczyk   e-mail: michal.noszczyk@us.edu.pl; tel. 359 19 89, pok. 2.4.

Anna Pilśniak   e-mail: anna.pilsniak@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Agnieszka Plutecka   e-mail: agnieszka.plutecka@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36, pok. 2.2B.

Joanna Szewczyk   e-mail: joanna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Magdalena Starzyk   e-mail: magdalena.starzyk@us.edu.pl; tel 32 359 19 90, pok. 2.3.

Barbara Todos-Burny   e-mail: barbara.todos-burny@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90, pok. 2.3.

Katarzyna Więckowska   e-mail: katarzyna.wieckowska@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36, pok. 2.2B.

Krystian Wojcieszuk   e-mail: krystian.wojcieszuk@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90, pok. 2.

Redakcja techniczna i korekta

Paulina Dubiel   e-mail: paulina.dubiel@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.

Małgorzata Pleśniar   e-mail: malgorzata.plesniar@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.

Lidia Szumigała   tel. 32 359 19 89, pok. 2.4.

Pracownia Składu Komputerowego

Bogusław Chruściński   e-mail: boguslaw.chruscinski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, 3.2A.

Grażyna Szewczyk  e-mail: grazyna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

Edward Wilk   e-mail: edward.wilk@us.edu.pl; tel. 33 854 64 37, filia Cieszyn.

Marek Zagniński   e-mail: marek.zagninski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

Alicja Załęcka   e-mail: alicja.zalecka@us.edu.pl; pok. 3.5.

Zespół poligrafii i kolportażu

Daria Dąbrowska-Gruchlik   e-mail: daria.dabrowska@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03 (kontakt telefoniczny w godzinach: 8:00-15:00), magazyn WUŚ.

Ligia Dziadas   e-mail: ligia.dziadas@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.

Beata Łojan   e-mail: beata.lojan@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03 (kontakt telefoniczny w godzinach: 8:00-15:00), magazyn WUŚ.

Anna Sońta   e-mail: anna.sonta@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.

Marzena Marczyk   e-mail: marzena.marczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.