Kolegium Wydawnicze

Kolegium Wydawnicze 

Kolegium Wydawnicze zostało powołane decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Skład Kolegium jest następujący:

- prof. dr hab. Rafał Molencki – Przewodniczący Kolegium Wydawniczego (dziedzina nauk humanistycznych),

- dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ – Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego ds. Monografii (nauki polityczne),

- dr hab. Piotr Bogalecki, prof. UŚ –  Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego ds. Czasopism (dziedzina nauk humanistycznych),

- dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ (dziedzina nauk społecznych),

- prof. dr hab. Robert Hasterok (biologia),

- prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (historia),

- dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ (dziedzina sztuki),

- dr hab. Piotr Kwapuliński, prof. UŚ (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),

- dr hab. Piotr Machura  (filozofia),

- prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (prawo),

- prof. dr hab. Jan Sładkowski (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych),

- ks. prof. dr hab. Jan Słomka (dziedzina nauk teologicznych),

- dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ (sztuki muzyczne).

 

Kontakt z Kolegium Wydawniczym: kolegium.wydawnicze@us.edu.pl

 

 

Uchwały Kolegium Wydawniczego

1. Uchwała nr 1 z dn. 21.02.2020 w sprawie zasad recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim. [UCHYLONA]

- załącznik numer 1 - zasady recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim,

- załącznik numer 2 - zasady recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

 

2. Uchwała nr 2 z dn. 27.02.2020 w sprawie zasad funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim. [UCHYLONA]

- załącznik numer 1 - zasady funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

 

3. Uchwała nr 3 z dn. 27.02.2020 w sprawie zasad wydawania monografii podoktoratowych.

 

4. Uchwała nr 4 z dn. 10.03.2020 w sprawie zasad recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

załącznik numer 1 - zasady recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim,

załącznik numer 2 - zasady recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

 

5. Uchwała nr 5 z dn. 27.02.2020 w sprawie zasad funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

załącznik numer 1 - zasady funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

 

6. Uchwała podjęta 27 października 2020 roku - w sprawie nierekomendowania wydawania monografii zbiorowych w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, podjęta w ślad za uchwałą nr 1 Komisji ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 20 października 2020 r. w sprawie publikowania przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego monografii zbiorowych.

 

7. Uchwała Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z dnia 15.11.2021 w sprawie zastępców redaktorów naczelnych czasopism naukowych publikowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

8. Uchwała Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25.01.2022 w sprawie tekstów studentów i osób bez afiliacji akademickiej publikowanych w czasopismach naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

9. Uchwała Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z dnia 15.03.2022.

 

10. Uchwała Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z dnia 21.06.2022 wprowadzająca poprawkę do „Zasad recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim” przyjętych dnia 10.03.2020.