Publikacja monografii w Wydawnictwie UŚ

AKTUALNE PROCEDURY - obowiązujące od 15 marca 2020:

1. Skierowania monografii do recenzji wydawniczej (kliknij by pobrać)

2. Wydania monografii (kliknij by pobrać)

3. Procedury wydawnicze dla redakcji czasopism (kliknij by przejść na stronę)

 

BIURO WYDAWNICTWA 

- mieści się tymczasowo przy ul. Bankowej 14 (p. 230). Godziny dyżurów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 9.00-14.30 (w środy biuro pracuje w trybie wewnętrznym).
W okresie zagrożenia epidemicznego prosimy o kontakt drogą e-mailową.
- w sprawach wydania publikacji prosimy o kontakt z redaktorem inicjującym odpowiedniej dyscypliny,
- w pozostałych sprawach adres kontaktowy do Biura Wydawnictwa to: biuro.wydawnictwo@us.edu.pl,
- kierownikiem Biura jest mgr Jakub Dziewit (sekretarz.wydawnictwo@us.edu.pl)

 

REDAKTORZY INICJUJĄCY - osoby kontaktowe w sprawie wydania monografii w dyscyplinach

1. Mgr Szymon Hantkiewicz (szymon.hantkiewicz@us.edu.pl, uwaga: poniedziałki praca w trybie zdalnym):
- filozofia,
- literaturoznawstwo,
- nauki prawne,
- sztuki filmowe i teatralne.

2. Mgr Paulina Janota (paulina.janota@us.edu.pl, uwaga: poniedziałki praca w trybie zdalnym):
- nauki o kulturze i religii,
- pedagogika.

3. Mgr Michał Kompała (michal.kompala@us.edu.pl, uwaga: czwartki praca w trybie zdalnym):
- historia,
- nauki o sztuce,
- nauki o polityce i administracji,
- nauki o ziemi i środowisku,
- nauki teologiczne,
- psychologia,
- socjologia,
- sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

4. Mgr Przemysław Pieniążek (przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl, uwaga: wtorki i piątki praca w trybie zdalnym):
- chemia,
- nauki fizyczne,
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
- Informatyka techniczna i telekomunikacja,
- inżynieria biomedyczna,
- inżynieria materiałowa,
- językoznawstwo,
- matematyka,
- nauki biologiczne,
- sztuki muzyczne,
- nauki o komunikacji społecznej i mediach.