Dofinansowanie wydania publikacji poza Wydawnictwem UŚ

Procedura publikowania u wydawców zewnętrznych została wprowadzona na podstawie zarządzenia nr 139 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dofinansowania wydawania publikacji poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest ona następująca: [proszę kliknąć tutaj].

 

Dofinansowanie publikacji artykułów naukowych odbywa się na dotychczasowych zasadach.