Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1

red. Beata Oelszlaeger-Kosturek, red. Urszula Szuścik
Cena: 33,60 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-056-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-281-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 84,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-256-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-262-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej

red. Barbara Głyda, red. Agnieszka Matusiak, red. Katarzyna Olbrycht
Cena: 52,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-114-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-191-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością

red. Grzegorz Błahut, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, red. Natalia Maria Ruman

Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

red. Barbara Chojnacka-Synaszko, red. Tadeusz Lewowicki, red. Gabriela Piechaczek-Ogierman
Cena: 31,50 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-7780-967-9
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 33,60 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-7780-985-3
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 39,90 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-157-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Toruń 2014
ISBN 978-83-7780-910-5
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Strony