„Scripta Classica" 2017. Vol. 14

red. Edyta Gryksa, red. Agata Sowińska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 1732‑3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3236-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Szkice o antyku. T. 3: Hermeneutyka wina

red. Anna Kucz, red. Patrycja Matusiak

„Scripta Classica” 2016. Vol. 13

red. Anna Kucz, red. Patrycja Matusiak
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3115-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Miscellanea Byzantina I

red. Tomasz Labuk, red. Przemysław Marciniak

Scripta Classica. Vol. 12

red. Anna Kucz, red. Patrycja Matusiak
Cena: 10,50 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-932-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISSN 1732-3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-779-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-816-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Hefajstion: „O metrach”

tłum. Anna Szczepaniak
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-757-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-252-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony