Zapowiedzi

Pokaż język. Słowem o słowie

Violetta Frankowska, Brigitte Schniggenfittig, Jörg Wagner, Miłosz Woźniak, red. Jolanta Tambor, współudz. Dieter Gilfert
Cena: 59,90 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4341-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ