Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów

Violetta Rodek
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-8012-256-7
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
376
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 24 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3244
Inne: 
bibliogr., aneksy, wykr., tab.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, monografia
Język: 
polski
84,00 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów (całość)

01 Rozdz. 1, cz. 1. Problematyka autoedukacji...: Autoedukacja — przybliżenie pojęcia; Próba uściślenia pojęcia: autoedukacja; W poszukiwaniu teoretycznych podstaw autoedukacji

02 Rozdz. 1, cz. 2. Problematyka autoedukacji...: Podstawowe komponenty autoedukacji; Problematyka uwarunkowań autoedukacji — spojrzenie wieloaspektowe

03 Rozdz. 1, cz. 3. Problematyka autoedukacji w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu i niektórych badań naukowych: Właściwości psychospołeczne studentów...; Problematyka autoedukacji...

04 Metodologia badań własnych

05 Rozdz. 3, cz. 1. Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów. Prezentacja wyników badań własnych (etap ilościowy): Aktywność autoedukacyjna studentów; Sposoby realizacji celów autoedukacyjnych

06 Rozdz. 3, cz. 2. Stan...: Czynniki...; Stopień...; Uwarunkowania aktywności autoedukacyjnej respondentów...; Uwarunkowania aktywności autoedukacyjnej studentów...; Aktywność...; Korelacja...; Podsumowanie..

07 Rozdz. 4, cz. 1. Autoedukacja w narracjach autobiograficznych badanych studentów: Pierwsze próby pracy nad własnym rozwojem...; Aktualne działania podejmowane przez studentów...; Uwarunkowania autoedukacji

08 Rozdz. 4, cz. 2. Autoedukacja...: Aktywność autoedukacyjna uczestników badań...; Aktywność autoedukacyjna studentów...; Plany autoedukacyjne w narracjach badanych...; Podsumowanie drugiego (...) etapu...

09 Zakończenie; Bibliografia; Aneksy