Cena: 10,50 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-687-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-715-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2015
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-685-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-226-1690-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-716-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-63268-30-5
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Cena: 18,90 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-372-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 1 (13)

red. Magdalena Bąk, red. Agnieszka Nęcka
Cena: 10,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-226-1391-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2014
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Strony