Dagmara Dobosz

Dagmara Dobosz, magister, absolwentka pedagogiki socjalno-opiekuńczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Obecnie asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie kontynuuje rozpoczęte w 2011 roku studia doktoranckie w dyscyplinie pedagogika.

 

Jest autorką 4 recenzowanych publikacji związanych z problematyką ról społecznych pełnionych przez kobiety. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społeczno- kulturowej tożsamości płci. [23.06.2014]