Aleksandra Dębska-Kossakowska

Aleksandra Dębska-Kossakowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: literatura modernistyczna, literatura dokumentu osobistego oraz związki literatury ze sztukami plastycznymi.

 

Wybrane publikacje: Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki (Warszawa: „Neriton”, 2009), Literackie reprezentacje historii: świadectwa –  mediatyzacje – eksploracje (Katowice: Wydaw. UŚ, 2013) – współaut. z B. Gontarz i M. Wiszniowską, Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014) – współred. z M. Krakowiak, Reprezentatywna mikroskala? (Katowice: Wydaw. UŚ, 2016) – współred. z M. Krakowiak. [18.05.2016]