Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

red. Rafał Cekiera, red. Urszula Swadźba, red. Monika Żak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-8012-907-8
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
384
Wymiary: 
246 mm × 171 mm × 27 mm
Oprawa: 
twarda, tasiemka, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3545
Inne: 
bibliogr., tab., wykr., mapa, streszcz., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
angielski, polski
48,30 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Praca – konsumpcja – przedsiębiorczość. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia (całość)

01 Kształtowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych młodzieży – podstawowe problemy

02 The economies of the Visegrad countries. A comparative analysis

03 State vs. market in the economies of Visegrad countries. A comparative analysis

04 Value system and material situation of Slovak university students

05 Entrepreneurial attitudes of university students. The Hungarian case study

06 Work as a value in the minds of the young generation of Poles

07 National and international mobility from the Polish students career perspectives

08 I buy, therefore I am. The consumption behaviour of Polish students

09 Znaczenie wykształcenia w czasach neoliberalizmu –absolwenci SGGW na rynku pracy

10 Wpływ przemian gospodarczych na akumulację kapitału normatywnego i jego użytkowanie...

11 Postawy pokolenia Y wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie

12 Młodzież kończąca szkoły ponadgimnazjalne wobec wymagań pracodawców na współczesnym rynku pracy. Próba analizy socjolo gicznej

13 Znaczenie wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej młodego pokolenia

14 Wpływ kształcenia akademickiego na postawy wobec pracy na przykładzie studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie

15 Orientacje absolwentów szkół wyższych wobec pracy – oczekiwania i preferencje uczestników warszawskiego rynku pracy

16 Zabezpieczenie emerytalne z perspektywy młodego pokolenia Polaków

17 Elastyczny pracownik –uwarunkowania łączenia pracy z życiem osobistym

18 Światowy kryzys finansowy – naukowe rozumienie i rekonstrukcja głównych płaszczyzn analizy zjawiska

19 Kompetencje konsumenckie pokolenia Y w Polsce

20 Wyborca jako konsument komunikacji politycznej. Analiza socjologiczna

21 Stereotypy ról społecznych kobiet w prasie kobiecej a ich zachowania konsumpcyjne

22 Instytucjonalizacja ruchu wolnej kultury na przykładzie projektów Wikimedia w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej

23 Rola utajnienia, tajemnicy i tajności w funkcjonowaniu instytucji publicznych działających na rzecz bezpieczeństwa