Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]

red. Anna Zych
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-226-1951-3
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
188
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 11 mm
Typ oprawy: 
broszurowa, klejona
Oprawa: 
folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2877
Inne: 
bibliogr., tab., streszcz., summ., rez.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski, rosyjski
16,80 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Russkij jazyk w polskoj auditorii. T. 3 (całość)

01 Niekotoryje aspiekty spiecyfiki priepodawanija russkogo jazyka w usłowijach Polszy

02 Leksika priedyduszczego sostojanija w aspiektie izuczenija izmienienij leksiczeskogo sostawa sowriemiennogo jazyka

03 Iszczuszczij i iskomyj w russkich i polskich bracznych Intierniet-objawlenijach — o tipach jedinic charaktieristiki lic i zakonomiernostiach ich upotrieblenija

04 Charakterystyka człowieka na przykładzie rosyjskich nazw młodych kobiet

05 Slengowaja frazieołogija kak nieotjemlemaja czast' frazieołogiczeskoj nieołogiki i jeje ispolzowanije w processie obuczenija russkomu jazyku

06 Koncept BLISKOŚĆ we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego

07 Nieokreśloność w służbie ogólności, czyli o polskich i rosyjskich wykładnikach referencji nieokreślonej na przykładzie aforyzmów

08 Izuczenie priedikatiwnych ekwiwalentow słowa russkogo jazyka s pomoszczju modielirowanija

09 Russkije priedłożenija s priedikatiwami na -o w kommunikatiwnom aspiektie

10 Diriektiwnyje rieczewyje akty kak sriedstwo projawlenija socyalnoj roli

11 Niekotoryje aspiekty izuczenija słowoobrazowanija suszczestwitielnych russkogo jazyka w polskoj auditorii

12 O jawlenii niemotiwirowannosti w kontiekstie zaniatij po russkomu jazyku (na matieriale nazwanij nasiekomych w russkom i polskom jazykach)

13 Morfiemnyj analiz na zaniatijach po grammatikie russkogo jazyka w polskojazycznoj auditorii

14 W poszukiwaniu znaczenia. Polskie ekwiwalenty rosyjskich terminów cywilnoprawnych z zakresu zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych

15 Russkije diminutiwno-itieratiwnyje głagoły i sposoby ich pieriewoda na niemieckij jazyk