Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy

red. Mariola Jarczykowa
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-226-1918-6
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
258
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 17 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2775
Inne: 
indeks, tab., fot., rez., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski
34,65 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy (całość)

01 Obraz bibliotek publicznych oraz czytelnictwa w województwie śląskim w latach 2000—2007

02 Kreowanie kultury edukacyjnej, informacyjnej i medialnej w bibliotekach

03 Znaczenie satysfakcji w kształtowaniu relacji biblioteki z użytkownikiem

04 Konflikty w zespołach bibliotecznych oraz wybrane metody ich rozwiązywania

05 Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia)

06 Rola "Guliwera" w popularyzowaniu książek "zakazanych"

07 "Żywot świętego Benedykta" w edycji "Reguły" benedyktyńskiej "przekładania" S.F. Klonowica. (Z dziejów recepcji "Żywotów świętych" P. Skargi)

08 Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku

09 Działalność bibliotekarska Jerzego Samuela Bandtkiego

10 Uczeni, poeci i inni — bibliotekarze uniwersyteccy na ziemiach niemieckich w latach 1789—1871

11 Kierunki prac bibliologicznych dotyczących Śląska we Wrocławiu w latach 1945—1975

12 Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum Państwowym w Katowicach

13 Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych — przegląd dotychczasowych metod

14 Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie

15 Informacja dla małych i średnich przedsiębiorców (MSP) w realiach Jednolitego Rynku Europejskiego

16 Informacja ekonomiczna — pojęcie i rodzaje

17 Miejsce bibliografii terytorialnych w systemie komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia

18 Wykorzystanie Internetu w prezentowaniu polsko-niemieckiej prasy dwujęzycznej publikowanej po roku 1989

19 Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ w Katowicach w Bibliotece Teologicznej UŚ