E-learning for Societal Needs

red. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Cena: 44,10 zł

Katowice – Cieszyn 2012
ISBN 978-83-60071-59-5
Wydawca: Studio Noa

Cena: 46,20 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2123-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Religia i edukacja międzykulturowa

red. Urszula Klajmon-Lech, red. Tadeusz Lewowicki, red. Aniela Różańska

Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w internecie

Bartłomiej Fuklin, Sebastian Stach, Dawid Staniek, red. Eugenia Smyrnova-Trybulska, red. Sebastian Stach
Cena: 23,10 zł

Toruń 2012
ISBN 978-83-7780-434-6
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 14,70 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-60071-55-7
Wydawca: Studio Noa

Cena: 16,80 zł

Cieszyn – Warszawa – Kraków 2012
ISBN 978-83-7587-531-7
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Cena: 31,50 zł

Toruń 2011
ISBN 978-83-7780-198-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 14,70 zł

Kraków 2011
ISBN 978-83-7587-647-5
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Cena: 14,70 zł

Kraków–Katowice 2011
ISBN 978-83-7587-850-9
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy

red. Tadeusz Lewowicki, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, red. Alina Szczurek-Boruta
Cena: 39,90 zł

Cieszyn–Warszawa–Toruń 2011
ISBN 978-83-7780-062-1
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 27,30 zł

Cieszyn–Warszawa–Toruń 2010
ISBN 978-83-7611-744-7
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Strony