Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

prof. dr. hab. Krzysztofa Uniłowskiego

autora licznych publikacji naukowych, redaktora i wybitnego krytyka literackiego.

Ścieżki nasze i Pana Profesora jako redaktora, autora, recenzenta przecinały się wielokrotnie. Zapamiętamy Go jako człowieka o nieposzlakowanej moralności, mającego siły i odwagę kierować się w życiu naukowym wartościami akademickimi. 

Rodzinie i Najbliższym Profesora, a także Jego Uczniom i Przyjaciołom
przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i żalu

Zespół Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach