Nekrolog

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Śp.
Małgorzaty Wasil

 

naszej serdecznej Koleżanki,
wieloletniego pracownika
Drukarni oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek,
3 października o godzinie 13.30
w kościele Parafii Rzymskokatolickiej
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Katowice – Ochojec
ul. Radockiego 251
oraz cmentarzu parafialnym
przy ulicy Brackiej w Katowicach.

 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej,
dla których Jej śmierć jest szczególną stratą,
składamy nasze najszczersze kondolencje.

 

Koleżanki i Koledzy
Pracownicy Wydawnictwa
Uniwersytetu Śląskiego