Nowe procedury publikacyjne

Szanowni Państwo,

na zebraniu w dniu 19.11.2019 roku Kolegium Wydawnicze podjęło decyzję o wprowadzeniu nowych rozwiązań w funkcjonowaniu Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Będą one wdrażane w najbliższym czasie, a poprzedzą je spotkania członków Kolegium z obecnymi i przyszłymi redaktorami wydawniczych serii tematycznych oraz z redaktorami naczelnymi czasopism. W związku ze zmianami:

1) wprowadzone zostają nowe zasady recenzowania w WUŚ (dostępne tutaj);

2) zaczynają obowiązywać tymczasowe wzory wniosków o skierowanie monografii do recenzji (dostępne tutaj).

Wnioski należy składać do sekretariatu WUŚ w wersji papierowej wraz z płytą CD lub pendrivem zawierającym elektroniczny plik pracy oraz streszczenie publikacji o objętości 1000-2000 znaków.

3) DLA MONOGRAFII: publikacje monograficzne do opracowania redakcyjnego będą przyjmowane od połowy stycznia 2020 roku (po wprowadzeniu zmian w strukturze WUŚ).

(UWAGA! Przesunięcie terminu przyjęcia prac do opracowania na styczeń nie oznacza zmiany terminu ich realizacji).

4) DLA CZASOPISM: obowiązuje nowy wzór wniosku o rozliczenie prac recenzenckich; nowe wzory wniosków o skierowanie do opracowania redakcyjnego zostaną udostępnione w najbliższym czasie.

W związku z wprowadzanymi zmianami uczulamy, że strona internetowa WUŚ jest w przebudowie , co oznacza, że część zawartych na niej informacji może już być nieaktualna.  Prosimy także zwrócić uwagę, że sekretariat Wydawnictwa w środy pracuje w trybie wewnętrznym (Autorów/Redaktorów prosimy o kontakt w pozostałe dni tygodnia).

[wpis aktualizowany]