Nowa punktacja czasopism

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało 9 lutego 2021 r. wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wszystkie wydawane przez nas czasopisma bądź utrzymały przyznaną wcześniej liczbę punktów, bądź otrzymały wyższą punktację.

Zgodnie z wykazem wzrosła punktacja następujących naszych czasopism: