Знак и значение. Семантика предсказаний в знамениях, повериях и приметах / Znak i znaczenije. Siemantika priedskazanij w znamienijach, powierijach i primietach

Piotr Czerwiński
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2020
ISBN: 
978-83-226-3902-3
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Liczba stron: 
240
Numer pracy: 
PN 3962
Inne: 
bibliogr., tab., streszcz., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book
Język: 
rosyjski
0,00 zł

Opis

Wersja on-line

Egzemplarz bezpłatny (PDF)

 

Publikacja jest także dostępna w wersji elektronicznej na portalach:

 

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

ebookpoint: www.ebookpoint.pl

 

IBUK: www.ibuk.pl