Jak przygotować ilustracje

Jeśli planujecie Państwo dołączenie do swojej publikacji ilustracji lub zdjęć, bardzo prosimy  o dostarczeniu ich nam  w dobrej, odpowiedniej dla druku jakości.

 

Jakość zdjęcia

Aby zrozumieć, czym jest jakość zdjęcia, musimy zdać sobie sprawę, że nie zależy ona jedynie od rozmiarów ilustracji, ale również od rozdzielczości. Uwzględniając te dwie zmienne możemy określić, czy dysponujemy fotografią, którą będziemy mogli poprawnie wydrukować w papierowej wersji publikacji czy też nie. Czym zatem jest rozdzielczość? Otóż każde cyfrowe zdjęcie składa się z małych, tej samej wielkości punktów o zróżnicowanej kolorystyce, które rozmieszczone są na określonej powierzchni. Patrząc na fotografię i dostrzegając postaci, przedmioty, tak naprawdę widzimy skomplikowaną różnobarwną strukturę punktów. Im większa liczba punktów na określonej powierzchni, tym lepszej jakości jest zdjęcie. Aby określić zatem rozdzielczość zdjęcia, stosujemy jednostkę o nawie DPI (dots per inch). Określa ona liczbę punktów przypadającą na cal ilustracji.

Rozdzielczość - ilustracja

Zdjęcie o prawidłowej rozdzielczości na potrzeby druku to 300 DPI. Wartość DPI rzędu 96 lub 72  oznacza niewystarczającą jakość fotografii w zastosowaniach poligraficznych, choć na stronie internetowej będzie ona wyświetlać się poprawnie – należy jednak podkreślić, że chodzi tu o rozdzielczość fotografii w rozmiarze docelowym, w jakim chcemy, aby została wydrukowana.

 

Ocena jakości

Jak szybko ocenić jakość zdjęcia? Nie wdając się w skomplikowane szczegóły techniczne, każdy użytkownik komputera ma możliwość szybkiego sprawdzenia, czy posiadana fotografia nadaje się do wydrukowania w książce czy też nie. Chcąc upewnić się, że dysponujemy dobrej jakości materiałem ilustracyjnym: wybieramy zdjęcie, które chcemy zweryfikować. Następnie kilkamy na nie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję: Właściwości. Następnie w zakładce: Szczegóły  odczytujemy dane  zamieszczone w punkcie: Obraz. Jeśli DPI wynosi 300, zaś wymiar zdjęcia (podawany w pikselach) to co najmniej: 1700 x 1150 – to  zdjęcie jest dobrej jakości. Jeśli wymiar jest większy od tej wartości – również jest  w porządku. Jeśli jednak DPI wynosi mniej niż 150, zaś szerokość i wysokość wynosi mniej niż 1700 x 1150 fotografia będzie wyglądać w książce źle lub nie będzie się w ogóle nadawała do publikacji.

 

Sprawdzanie jakości zdjęcia - ilustracja

Jeśli chcemy jeszcze szybciej i łatwiej sprawdzić jakość fotografii, możemy skorzystać z Przeglądarki fotografii systemu Windows (w systemie Windows 7) lub z  Podglądu obrazów i faksów w systemie Windows (w systemie Windows XP). Po otwarciu zdjęcia naciskamy ikonę: Rozmiar rzeczywisty. Jeśli zdjęcie wyświetlone w rozmiarze rzeczywistym będzie małe, oznacza to, że jakość ilustracji jest słaba. Jeśli zaś po naciśnięciu ikony obraz znacznie się nam powiększy i będziemy widzieć jedynie jego fragment,  będzie to oznaczało, że jakość fotografii jest dobra i w druku osiągniemy zadowalający efekt.

Rozmiar rzeczywisty - ilustracja

 

Praca z ilustracjami w programie MS Word

Jeśli w Państwa książce będą znajdować się fotografie, możecie je wklejać bezpośrednio do dokumentu Word. Nasz zespół szybko upora się z tak przygotowaną wersją ilustracji i podda je koniecznej obróce. Możecie Państwo również dostarczyć fotografie w osobnych plikach, prosimy jednak pamiętać wówczas o konieczności podaniania w tekście informacji o konieczności wstawienia ilustracji. Proszę pamiętać o konsekwentym używaniu w tekście nazw plików dostarczonych do Wydawnictwa. Akceptowane przez nas pliki z ilustracjami to: TIFF, JPG, JPG2000, EPS.

 

Wykresy

Prosimy Państwa o przygotowywanie wykresów w programie MS Excel bądź w programie Corel Draw. Proszę pamiętać, że Państwa wykresy również podlegają adiustacji i zmianom typograficznym, głównie w celu ujednolicenia formy graficznej. Dostarczenie plików wykresów we wcześniej wspomnianych programach pozwoli nam na dokonanie niezbędnych poprawek.