Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

red. Radosław Koper
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-83-226-3214-7
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
312
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 17 mm
Numer pracy: 
PN 3599
Inne: 
bibliogr., summ., tab.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
polski
23,10 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka (całość)

01 Czy prawa człowieka są/powinny być uniwersalne?

02 Prawo do sądu

03 Prawo petycji do organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej

04 Przepisy o ochronie sądowej w świetle prawa konstytucyjnego

05 Konstytucyjne podstawy ochrony wolności do dokonania czynności notarialnej

06 Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych

07 Ochrona praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

08 Prawa internautów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

09 Kryteria uzasadniające konstytucyjną dopuszczalność ograniczenia zasady ochrony prawa własności

10 Swoboda wypowiedzi a prawo wyłączne ze znaków towarowych

11 Wolność religii a moralność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uboju rytualnym w świetle ekonomicznej analizy prawa

12 Sprostowanie orzeczenia jako jedyny przysługujący powodowi środek modyfikacji nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

13 Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem zaniechania w procedurze wyboru dyrektora szkoły

14 Obligatoryjne postępowanie ugodowe w ustawie Prawo geologiczne i górnicze a prawo do sądu

15 Zasiedzenie służebności przesyłu a konstytucyjne podstawy ochrony prawa własności

16 Ingerencja państwa w wolność działalności gospodarczej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie koncesji

17 Nullum tributum sine lege – konstytucyjna ochrona praw podatnika na przykładzie opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej

18 Tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a ochrona prawa do prywatności

19 Prawo do rzetelnego procesu a dopuszczalność dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym

20 Realizacja założeń zawartych w art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu w stosunku do nieobecnych na gruncie Kodeksu karnego skarbowego

21 Bazy danych DNA a konstytucyjna ochrona praw człowieka

22 Klauzula generalna — stan wyższej konieczności