Nagroda im. Pierre'a Savarda za „Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce”

Dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż – zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. nauki, przekładoznawca, literaturoznawca, dydaktyk przekładu – została uhonorowana nagrodą im. Pierre'a Savarda w kategorii najlepszej obcojęzycznej książki kanadystycznej. Nagroda Pierre’a Savarda (Pierre Savard Award) jest przyznawana każdego roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kanadyjskich (ICCS/CIEC) dla monografii naukowych, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji Kanady.

Dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż otrzymała tę nagrodę za opublikowaną w 2016 roku monografię habilitacyjną pt. „Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), stanowiące pionierskie zarówno na gruncie polskim, jak i międzynarodowym opracowanie, mające na celu opis istniejących przekładów literatury quebeckiej w języku polskim.