E-books

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4285-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4382-2
ISSN 2720-5800
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4376-1
ISSN 2720-5800
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 54,90 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3241-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Czas lektury (dodruk)

Krystyna Koziołek

Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy)

Ewa Biłas-Pleszak, Marcin Maciołek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Jaśmina Śmiech, Jolanta Tambor, Kinga Wąsińska (Knapik)
Cena: 39,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3121-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4330-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Zuzana Obertová, red. Maria Wacławek, współudz. Ivana Dobrotová, współudz. Anita Račáková
Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4326-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony