Opowieści nowoczesne

Filip Mazurkiewicz
Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-361-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-359-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?

red. Marta Kalarus, red. Oskar Kalarus, red. Marek Piechota

Czytanie Krasickiego

red. Roman Doktór, red. Teresa Kostkiewiczowa, red. Bożena Mazurkowa
Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-302-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Warszawa 2014
ISBN 978-83-61552-96-3
Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN

Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek

red. Krzysztof Kłosiński, red. Dawid Matuszek

Doświadczając. Szkice o twórczości (anty)modernistycznej

red. Ewa Bartos, red. Michał Kłosiński
Cena: 56,70 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-379-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-285-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Sarmackie theatrum. T. 7: W kręgu rodziny i prywatności

red. Mariola Jarczykowa, red. Renata Ryba
Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-035-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-296-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy – dzieła – czytelnicy. Cz. 5

red. Marek Piechota, red. Janusz Ryba, współudz. Maria Janoszka

Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1

red. Agnieszka Nęcka, red. Dariusz Nowacki, red. Jolanta Pasterska
Cena: 29,40 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-031-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 71,40 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-146-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony