Cena: 64,90 zł

Katowice 2021
ISBN 978-83-226-4088-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 24,90 zł

Katowice 2020
ISBN 978-83-226-3952-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 44,90 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3480-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3292-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce – biologia, ekologia i metody zwalczania

Katarzyna Bzdęga, Zygmunt Dajdok, Barbara Fojcik, Teresa Nowak, Andrzej Pasierbiński, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz
Cena: 44,10 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3078-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3257-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 60,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3014-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-836-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-226-3080-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-884-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony