Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów

red. Marcela Gruszczyk, red. Lech Krzyżanowski, red. Miłosz Skrzypek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3047-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3043-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 18,90 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3173-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-1949-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Władza a społeczeństwo

red. Agata Bryłka, red. Tomasz Kałuski, red. Małgorzata Korbaś

The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1

red. Ryszard Skowron, współudz. Aleksandra Barwicka, współudz. Miguel Conde Pazos, współudz. Friedrich Edelmayer, współudz. Rubén González Cuerva, współudz. José Martínez Millán, współudz. Krzysztof Pawłowski, współudz. Tomasz Poznański, współudz. Manuel Rivero, współudz. Ryszard Szmydki
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-619-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 84,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-959-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków. W cieniu Beskidów

red. Agata Muszyńska, red. Anna Skiendziel, red. Aleksandra Skrzypietz
Cena: 84,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-812-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-318-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2164-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 46,20 zł

Kraków 2013
ISBN 978-83-62-261-74-1
Wydawca: Towarzystwo Historyczne „Historia Iagiellonica”

Strony