Amazon

Pokaż język. Słowem o słowie

Violetta Frankowska, Brigitte Schniggenfittig, Jörg Wagner, Miłosz Woźniak, red. Jolanta Tambor, współudz. Dieter Gilfert
Cena: 9,90 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4376-1
ISSN 2720-5800
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 59,90 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4341-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Inkluzywny narzędziownik stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (słownik fleksyjno-słowotwórczy)

Ewa Biłas-Pleszak, Marcin Maciołek, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Jaśmina Śmiech, Jolanta Tambor, Kinga Wąsińska (Knapik)
Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4330-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje

red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, red. Zuzana Obertová, red. Maria Wacławek, współudz. Ivana Dobrotová, współudz. Anita Račáková
Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 64,90 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4294-8
ISSN 2956-6959
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 34,90 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4297-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4343-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2023
ISBN 978-83-226-4326-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony