Z Dziejów Prawa

Zespół redakcyjny: 
Adam Lityński (przewodniczący)
Marian Mikołajczyk
Wojciech Organiściak
Józef Ciągwa
Andrzej Drogoń
Anna Stawarska-Rippel
Sekretarz: 
Tomasz Adamczyk