Nowości

Konkurs na realizacje projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – moduł „UMIĘDZYNARODOWIENIE” 3.b.

Szanowni Państwo,

MNiSW ogłosiło nowy konkurs na realizacje projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – moduł  „UMIĘDZYNARODOWIENIE” 3.b.

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do obiegu międzynarodowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki.