Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza

red. Magdalena Kokoszka, red. Bożena Szałasta-Rogowska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-8012-948-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3159-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Interdisciplinary encounters: Dimensions of interpreting studies

red. Katarzyna Holewik, red. Andrzej Łyda
Cena: 27,30 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3212-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2017
ISBN 978-83-226-3228-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

"Laboratorium Kultury" 2016, nr 5: Marcel Mauss

red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, red. Emilia Wieczorkowska
Cena: 44,10 zł

Katowice 2016
ISSN 2084-4697
Wydawca: grupakulturalna.pl

Cena: 33,60 zł

Toruń 2018
ISBN 978-83-63955-54-0
Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”

"Edukacja Międzykulturowa" 2017, nr 2 (7)

red. Urszula Klajmon-Lech, red. Ewa Ogrodzka-Mazur
Cena: 33,60 zł

Olsztyn 2016
ISBN 978-83-65573-10-0
Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN

Cena: 42,00 zł

Toruń 2017
ISSN 2299-4106
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

"Studia z Filozofii Polskiej", tom 11/2016

red. Marek Rembierz, red. Krzysztof Śleziński

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja

red. Kamila Kuros-Kowalska, red. Iwona Loewe, red. Natalia Moćko
Cena: 39,90 zł

Cieszyn–Kraków 2016
ISSN 1897-8584
Wydawca: Wydawnictwo «scriptum»

Cena: 37,80 zł

Gliwice 2017
ISBN 978-83-61339-51-9
Wydawca: Wydawnictwo Komlogo

Strony