Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2114-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Spectator

Žarko Kujundżiski, red. Magdalena Błaszak, red. Olivera Joveska, tłum. Zofia Dembowska, tłum. Gabriela Łukowska
Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 10,50 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-7164-734-5
Wydawca: Drukarnia Progress

Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. 1–2

red. Katarzyna Majdzik, red. Leszek Małczak, red. Anna Ruttar, współudz. Małgorzata Stanisz
Cena: 39,90 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2097-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2011
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Literatura środka. Kontekst słowiański

red. Lidia Mięsowska, red. Barbara Stempczyńska
Cena: 25,20 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-226-2042-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura

red. Leszek Małczak, red. Paulina Pycia, red. Anna Ruttar
Cena: 18,90 zł

Katowice 2011
ISBN 978-83-63268-01-5
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Cena: 10,50 zł

Kraków 2011
ISBN 978-83-89425-74-4
Wydawca: Wydawnictwo Lexis

Strony