Joanna Dembińska-Pawelec

Joanna Dembińska-Pawelec, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: polska poezja XX wieku, zwłaszcza twórczość Stanisława Barańczaka oraz Jarosława Iwaszkiewicza.

Wybrane publikacje: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka (Katowice 1999), Villanella. Od Anonima doBarańczaka (Katowice 2006). [2012][R]