Renata Dampc-Jarosz

Renata Dampc-Jarosz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej UŚ (Zakład Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej).

 

Zainteresowania badawcze: literatura niemiecka XVIII i XIX w., szczególnie klasyki weimarskiej i romantyzmu, niemieckojęzyczna literatura kobiet, problematyka gender, zagadnienia teoretycznoliterackie, literatura niemiecka na Śląsku.

 

Wybrane publikacje: Zwierciadła duszy. Estetyka listów pisarek niemieckich epoki klasyczno-romantycznej (Wrocław: Atut 2010); Eichendorff heute lesen, hrsg. von G. B. Szewczyk, R. Dampc-Jarosz (Bielefeld: Aisthesis 2009). [08.02.2017]