Weronika Dragan

Weronika Dragan, magister geografii, doktorantka w Katerze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: wieloaspektowe badania struktur funkcjonalno-przestrzennych miast, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym; gospodarka przestrzenna, zwłaszcza rewitalizacja obszarów miejskich i pokolejowych. Poruszane zagadnienia mieszczą się w polu badawczym: geografii miast, geografii historycznej, geografii ekonomicznej oraz urbanistyki.

 

Wybrane publikacje: autorka i współautorka kilkunastu artykułów naukowych oraz rozdziałów w publikacjach zbiorowych. [16.03.2016]